Przykład - Grand Theft Auto

PES 2017 Download
Kolejna część serii piłkarskich symulatorów Pro Evolution Soccer nadchodzi wielkimi krokami. W części 2017 będzie można grać różnorakimi klubami piłkarskimi w rozmaitych trybach single player i multiplayer. W tworzeniu gry wykorzystano technologię Fox Engine, z której korzystano również w dwóch poprzednich częściach oraz grze Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Japońska firma Konami tworząc grę

Watch Dogs 2 Download
Watch Dogs to sandboksowa gra akcji z roku 2014, Watch Dogs 2 to jak sama nazwa wskazuje jej pełnoprawna kontynuacja. Kluczowym elementem rozgrywki jest możliwość hakowania elementów miejskiej infrastruktury, smatfonów oraz innych urządzeń komunikacyjnych. O ile w jedynce hakujemy infrastrukturę miejską Chicago, w kolejnej odsłonie serii odwiedzimy San Francisco i wcielimy się w członka tutejszej

Dead Island Definitive Collection Download
Dead Island Definitive Collection, to pakiet dwóch gier z serii Dead Island, wraz z udostępnionymi do nich dodatkami. W skład pakietu, wchodzą Dead Island oraz Dead Island Riptide - obydwie gry, jak też ich pakiet, zostały stworzone przez studio Techland.

Deus Ex Mankind Divided Download
Deus Ex Mankind Divided, to RPG osadzone w cyberpunkowej rzeczywistości. Gra została stworzona przez studio Eidos Montreal, które pewnie wkroczyło "w buty" twórców poprzednich części serii.

Sniper Ghost Warrior 3 Download
Sniper Ghost Warrior 3, to kolejna odsłona popularnej serii strzelanej snajperskich, stworzona przez polskie studio CI Games. Gra, jest typowym FPP, co oznacza, iż rozgrywka jest prowadzona wyłącznie w trybie pierwszoosobowym.

Mirrors Edge Catalyst Download
Mirrors Edge Catalyst, to kontynuacja pierwszoosobowej gry akcji, wydanej w 2008 roku. Podobnie jak w poprzedniej wersji, również i w nowej odsłonie Mirrors Edge Catalyst wcielimy się w rolę kurierki Faith, która stanie do walki z otaczającą ją rzeczywistością...

Regulamin strony
I. PODSTAWOWE DEFINICJE
Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną. Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu pobierzgre.org.
Spółka – właściciel i operator Serwisu, o którym mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu,
Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany.
Uploader - Użytkownik, posiadający prawo dodawania newsów w ramach Serwisu, bez oczekiwania na akceptację.
Administracja, Administrator, Moderator – Osoby wybrane przez użytkowników serwisu, i będące jednocześnie jego użytkownikami, o określonych w Regulaminie uprawnieniach, w szczególności posiadające dostęp do określonych narzędzi technicznych, które zarządzają treścią oraz Kontami Użytkowników, zapobiegają trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy itp.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem pobierzgre.org) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki.
2. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Spółką, dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie pobierzgre.org).
3. W ramach Serwisu Spółka świadczy wyłącznie usługi tzw. zwykłego przekazu, cachingu i hostingu (o których mowa niżej w lit. a), b) i c). W tym zakresie Spółka świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich (tych Użytkowników) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych).
 • a. Spółka umożliwia transmisję danych przekazywanych przez danego odbiorcę (Użytkownika), a także zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej, z tymże Spółka:
  - nie jest inicjatorem przekazu danych,
  - nie wybiera odbiorcy przekazu danych,
  - nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. W tym zakresie Spółka może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji.
 • b. Spółka umożliwia transmisję danych oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednieprzechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, z tymże Spółka:
  - nie modyfikuje danych,
  - posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania,
  - nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi.
 • c. Spółka udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników.

4. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Spółki, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu pobierzgre.org w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Spółki, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę ze Spółką.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
6. Spółka nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
7. Użytkownik, poprzez posiadanie konta w serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych stron trzecich drogą elektroniczną.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Spółka.
2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółki.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.
4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Sript, Flash oraz plików Cookies.

IV. REJESTRACJA
1. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto, z którego może korzystać jedynie osobiście i z wyłączeniem osób trzecich, w szczególności Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim ani współdzielić Konta z innymi osobami.
2. Użytkownik ma prawo do edytowania swojego Konta czy zmiany hasła. Konta Użytkowników są darmowe.
3. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Spółkę teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Spółkę usług dostępnych w ramach Serwisu.
4. Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

V. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu, o których mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.
2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że:
 • - umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.
 • - dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;
 • - dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
 • - dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych.

3. Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

VI. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);
2. Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Spółkę lub osoby trzecie;
3. Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;
4. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Spółki jest wyłączona za:
 • - jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Spółki;
 • - jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,
 • - następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,
 • - jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia plików,
 • - wszelkie działania podjęte przez Spółkę w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu,
 • - jakiekolwiek szkody powstałe w związku z transmitowanymi lub przechowanymi danymi,
 • - naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,
 • - wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
 • - wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,
 • - jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VI Regulaminu,
 • - jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Spółki ze sporów między Użytkownikami).

2. Spółka nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Spółki jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tychpodmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Spółkę lub do których poniesienia będzie Spółka w jakiekolwiek formie zobowiązana, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Spółce z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Spółki lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
1. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
2. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik, który wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzysta Serwis dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązuje się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci operatorowi Serwisu utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Spółkę wobec reklamodawców korzystających z Serwisu

IX. PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM PRAWA
1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane etc.) w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu, wskazując na dokładną lokalizację tych danych, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.
2. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu.
3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
4. Spółka może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

X. WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zarówno Użytkownik, jak i Spółka mają prawo wypowiedzieć umowę.
2. Wypowiedzenie umowy przez Spółkę następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Spółka może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta przez Spółkę. Spółka ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem Kontaktu dostępnego na stronie.
2. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane w TYM miejscu.
3. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na stronie "kontakt". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Spółkę. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wys?ana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.
4. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.